مرکز فالتون، در شهر نیویورک

مرکز فالتون، در شهر نیویورک

بشر از قدیم به ساخت بناهای استثنائی که تصویری از آینده را در خود دارند، علاقه داشته و از جمله می توان به «مرکز فالتون» در شهر نیویورک اشاره کرد. مرکز فالتون در غرب منهتن قرار دارد و به عنوان عاملی برای توسعه مجدد این منطقه طراحی شده است. این مرکز تجاری اتصال اصلی حمل و نقل عمومی با بخش مسکونی در حال گسترس اطرافش است. مساحت این پروژه 17651 متر مربع است مرکز فالتون دور یک آتریم مرکزی عظیم با نمایی شفاف ساماندهی شده است، ستون های فلزی مخروطی شکل به کار رفته در آن الهام گرفته از ساختمان های قدیمی اطراف است که باعث انطباق این ساختمان جدید با ساختمان های اطراف می شود.
.
 

تاریخ ثبت : 1399/02/01
تعداد بازدید :